XI Međunarodna naučno-stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ 26. – 27. 06. 2020. godine

Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli Vas pozivaju na XI Međunarodnu naučno-stručnu eKonferenciju „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“. Zbog novonastale situacije i objektivne spriječenosti održavanja Konferencije u Bugarskoj, te uz saglasnost  učesnika, ista će se održati putem ZOOM platforme.

Molimo predavače, učesnike, kao i sve zainteresovane  da obavezno uključe svoj mikrofon i kameru.

Program Konferencije možete preuzeti na sljedećem L I N K U

Konferencija će biti održana 26. i 27.06.2020. godine, te na istu možete pristupiti putem sljedećih linkova:

  • 26.06.2020. godine (Petak) prijave na link od 16.00 – 16.10h  

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83996602986

Meeting ID: 839 9660 2986

  • 27.06.2020. godine (Subota) prijave na link od 10.00 – 10.10h

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86211190001

Meeting ID: 862 1119 0001

NAPOMENA: Svi zainteresovani mogu pristupiti i pratiti Konferenciju!