Aprilski rok (II ciklus studija)

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija da se ispitni termini za aprilski rok (nadoknada) mogu pronaći

O V D J E

Studenti se najkasnije do 22.07.2020. godine moraju prijaviti predstavnicima kako bi mogli pristupiti ispitu. Predstavnici obavezno spisak prijavljenih studenata dostavljaju profesorima.