Obavijest za aprilski rok

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI U SVIM STATUSIMA (REDOVNI, OBNOVA, PRENOS, APSOLVENTI, IMATRIKULANTI) DA SE PRIJAVLJUJU PREDSTAVNICIMA STUDENATA NA MAIL ADRESE U PERIODU OD 14.07.2020. GODINE ZAKLJUČNO SA 18.07.2020. GODINE.
ZADUŽUJU SE STUDENTI DA BLAGOVREMENO PRIJAVE ISPITE U PROTIVNOM NEĆE MOĆI PRISTUPITI ISTIM.
SVI STUDENTI SE PRIJAVLJUJU KOD AKTUELNIH PREDSTAVNIKA ZA GODINU STUDIJA SA KOJE POLAŽU ISPITE.