Dani otvorenih vrata ERF-a

Sve one koji još uvijek tragaju za izborom budućeg zanimanja pozivamo da posjete Dane otvorenih vrata na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u periodu od 22.08. do 31.08.2018. godine. Informišite se o uslovima upisa, nastavnim planovima i programima i mogućnostima koje nudi profesija edukacijsko-rehabilitacijskog stručnjaka, upoznajte se sa nastavnicima, asistentima i studentima.

POSJETITE DANE OTVORENIH VRATA NA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOM FAKULTETU U TUZLI!
22.08.-31.08.2018.

Afiša Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta