I Međunarodna naučno-stručna konferencija “Održivi servisi podrške-perspektive i izazovi” – SUSTAIN 2018

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju “Soci” Tuzla u saradnji sa Ludwig-Maximilians-Universität München (Njemačka), Univerzitetsko-kliničkim centrom Tuzla, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Svjetskim univerzitetskim servisom Bosne i Hercegovine organizuju I Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju “Održivi servisi podrške-perspektive i izazovi” koja će se održati 26.-28.9. 2018 godine u Tuzli, BiH. Cilj konferencije je okupiti akademsku zajednicu (stručnjake, naučnike, istraživače, nastavnike, studente i druge) i objaviti njihove naučne i stručne radove sa ciljem popularizacije nauke i njihove lične i kolektivne afirmacije. Jedinstven program će kombinirati prezentacije najnovijih stručnih i naučnih dostignuća u ovim područjima, interaktivne diskusije i druge oblike međusobne razmjene iskustava.

Sve neophodne informacije,  uputstva, kao i registracijski obrazac možete preuzeti sa sljedećih linkova:

POZIV

INVITATION

OPĆA UPUTSTVA

GENERAL INSTRUCTION

Instructions-for-authors-BHS-and-English

Registration-form