Interaktivna radionica u sklopu predmeta “Kreativna terapija”

U sklopu nastavnog predmeta „Kreativna terapija“ organizovana je interaktivna radionica, a učesnici su bili studenti treće godine studija, odsjek Specijalna edukacija i rehabilitacija. Radionicu su vodili Muhamed Begić, akademski slikar i mr.sci.Alma Glinac, viši asistent, uz superviziju prof. Edine Šarić.

Radionica se sastojala od četiri dijela. U prvom dijelu akademski slikar Muhamed Begić održao je predavanje o temi: „Upoznavanje sa likovnim jezikom“, kroz koje je upoznao studente sa brojnim stvaralačkim djelima i imenima, Francisco Goya, Vincent van Gogh, Mikhail Vrubel, Camille Claudel, Paul Gauguin, Edvard Munch, Salvador Dalí, Georgia O’Keeffe, Hans Rudolf Giger.

U drugom dijelu studenti su se upoznali sa Rorschachovim testom. Test otkriva na koji način se suočavamo sa svojim emocijama, da li ih anuliramo, na koji način doživaljamo okolinu, sopstveno tijelo i odnose sa drugim ljudima, ali i nivo agresije koji nosimo u sebi, inteligenciju i pristup realnosti.

Tema trećeg dijela radionice bila je Art/kreativna terapija, slobodno slikarstvo.

U posljednjem, četvrtom dijelu radionice studenti su dobili osnovna znanja i razvijali vještime u oblasti modeliranja.