Promocija diplomanata i magistranata

Promocija diplomanata i magistranata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta obavit će se dana 13.12.2021. godine u 12,00 sati u Sali za sjednice Fakulteta.