Ispitni rokovi (I i II ciklus studija)

Obavještavaju se studenti I ciklusa studija da se ispitni termin za junski rok može pronaći na sljedećem L I N K U

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija da se ispitni termini za junsko-julske rokove mogu pronaći na sljedećem L I N K U

Ovjera ljetnog semestra na drugom i trećem ciklusu studija vršit će se u periodu od 15. do 19. juna 2020. godine.

NAPOMENA: Mole se studenti da se pridržavaju Uputstva  za zaposlenike i spoljne saradnike fakulteta i Akademije Univerziteta u Tuzli u provođenju mjera prilikom organizacije i realizacije vježbi/ispita/odbrana projekata/odbrana završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u prostorijama Univerziteta u Tuzli koja se mogu pronaći O V D J E