Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija koji su u statusu apsolventa i imatrikulanta da će se ispit iz Metodologije naučnog istraživanja sa statistikom održati 16.06.2020.godine u kancelariji nastavnika sa početkom u 13.sati.

Redovni junsko-julski ispiti biti će naknadno objavljeni.