Ispitni termini za apsolvente i imatrikulante (Mart, 2020/21)

Ispitni termini za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (koji su u statusu apsolvenata i imatrikulanata) za mart mjesec akademske 2020/21. godine održat će se prema sljedećem rasporedu: 

PROF.DR.SCI. ALMA HUREMOVIĆ 24.03.2021. 9,00 DEKANAT

PROF.DR.SCI. AMELA IBRAHIMAGIĆ 31.03.2021. 11,00 DEKANAT

PROF.DR.SCI. MEDINA VANTIĆ-TANJIĆ 23.03.2021. 11,30 DEKANAT

PROF.DR.SCI. MILENA NIKOLIĆ 22.03.2021. 10,00 SOŠ

PROF.DR.SCI. AMELA TESKEREDŽIĆ 23.03.2021. 12,00 SALA ZA SJEDNICE

PROF.DR.SCI. DŽENANA RADŽO ALIBEGOVIĆ 26.03.2021. 10,00 DEKANAT

DOC.DR.SCI. ADMIRA BEHA 23.03.2021. 8,30 DEKANAT

PROF.DR.SCI. LEILA BEGIĆ 26.03.2021. 9,00 DEKANAT

PROF.DR.SCI. HUSNIJA HASANBEGOVIĆ 23. i 24.03.2021. 11,00 SOŠ

PROF.DR.SCI. ŠEVALA TULUMOVIĆ 29.03.2021. 9,00 DEKANAT