Ispitni termini za studente svih godina

Na osnovu Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2017/18. godinu, ispiti za studente svih studijskih godina u ak. 2017/18. godini održat će se kako slijedi:

januarsko-februarski ispitni rok
– redovni ispitni termin održat će se od 15. januara do 26. januara 2018. godine,
– popravni ispitni termin održat će se od 05. februara do 16. februara 2018.
godine;
 aprilski ispitni rok održat će se od 09. do 20. aprila 2018. godine
junsko-julski ispitni rok
– redovni ispitni termin održat će se od 04. juna do 15. juna 2018. godine,
– popravni ispitni termin održat će se od 25. juna do 13. jula 2018. godine (izuzev
11.07.2018. godine);
septembarski ispitni rok
– redovni ispitni termin održat će se od 20. avgusta do 31. avgusta 2018. godine,
– popravni ispitni termin održat će se od 10. do 21. septembra 2018. godine.

Termini ispita