Izvedena monodrama “Kako razumjeti mene sa autizmom”

U sklopu Ljetnog univerziteta u Tuzli, a u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta izvedena je monodrama “Kako razumjeti mene sa autizmom”.  Ispred Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prisutnima se obratio doc.dr.sci.Senad Mehmedinović koji je pozdravio sve prisutne, te se zahvalio svima na dolasku, a posebno kolegi mr.sci. Jasminu Salkiću koji je osmislio i izveo monodramu. Predstava je urađena prema motivima knjige ”Padnem sedam puta a ustanem osam”, kao i iz iskustva Jasmina u radu sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Riječ je o priči koju priča dječak s autizmom, o svom odrastanju, prihvatanju ili ne prihvatanju u sredini u kojoj živi, stigmu koju doživljava od strane društva. Dalje nastavlja sa pričom, o teškoćama prilikom upisa u školu, o svom daljem školovanju, učenju i prikazuje odnos sa nastavnicima, učiteljima i drugarima iz razreda. U predstavu je ubačen i dio satire o modi i prikazuje kolika je tegoba ljudi koji prate modu a oni sami djeluju na jednostavnom stilu odjevanja.

Poseban osvrt u predstavi je priča o majci, koja je cijeli život dala za razvoj svog djeteta i kolika je zahvalnost sina prema majci.
Kroz predstavu se prožima video prikaz, pjevanje i sama gluma koja upotpunosti prikazuje osobu sa autizmom.
Tekst i režiju osmislio je sam glumac

Na kraju prisutnima se obratila i prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu prof.dr.sci.Vesna Bratovčić koja se prije svega zahvalila na izvedbi monodrame, te prisutne upoznala sa ovogodišnjom organizacijom Ljetnog univerziteta u Tuzli.

JASMIN SALKIĆ – defektolog-oligofrenolog, magistar nauka iz oblasti Socijalne pedagogije, stekao je veliko iskustvo u radu sa djecom i odraslima sa teškoćama u razvoju. Član je brojnih organizacija u nevladinom sektoru( YU peace mreža,Amica, Imam pravo) koji se bave promovisanjem ljudskih prava i sloboda. Glumac je Draft teatra, koji je kroz glumu prezentira klasični scenski prikaz a kroz dramsku inovaciju prokazivao život osoba sa teškoćama u razvoju. Radi kao stručni saradnik u obrazovanju. Predavač je na Global teacher fondacije.