Realizovano predavanje i praktična radionica ronjenja

U sklopu Ljetnog univerziteta u Tuzli, a u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta održano je predavanje “Ronjenje osoba s invaliditetom” te je na Panonskom jezeru realizovana praktična radionica ronjenja. Ovo predavanje i praktična radionica nastali su kao rezultat dugogodišnje saradnje mr.sci.Zlatana Aganovića sa Qatar Univerziteta i doc.dr.Senada Mehmedinovića koji su zajedno radili na istraživanju “Ronjenje osoba sa amputacijama”. Praktični radionicu su pored Zlatana Aganovića izvodili članovi ronilačkog kluba “Vidara” Gradačac. Pored toga što su studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta teoretski upoznati sa osnovnim elementima tehnika ronjenja, isto su mogli praktično primjeniti na radionici koja je održana na Panonskom jezeru. Studenti III godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta su sa instruktorima ronjenja savladali osnovne tehnike zarona, te su imali priliku roniti.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zahvaljuje se mr.sci.Zlatanu Aganoviću sa Qatar Univerziteta, kao i ronilačkom klubu “Vidara” Gradačac koji su našim studentima teoretski i praktično približili ronjenje koje se može koristiti u tretmanu osoba s invaliditetom.

ZLATAN AGANOVIĆ – rođen je u Tuzli. Trenutno radi kao viši asistent na Qatar Univerzitetu. Pored rada na Univerzitetu, Zlatan je instruktor ronjenja i paraglajdinga.

https://www.researchgate.net/profile/Zlatan-Aganovic