Januarsko-februarski ispitni termini (Akademska 2023/24. godina)

Januarsko-februarski ispitni termini za studente dodiplomskog studija, akademska 2023/24. godinu mogu se pronaći O V D J E

Januarsko-februarski ispitni termini za studente II ciklusa studija, akademska 2023/24. godinu mogu se pronaći

O V D J E

Januarsko-februarski ispitni termini za studente III ciklusa studija, akademska 2023/24. godinu mogu se pronaći

O V D J E