Studijska posjeta Zagrebu

U periodu od 14. do 15. decembra, studenti odsjeka Specijalna edukacija i rehabilitacija  zajedno sa profesorima imali su priliku boraviti u Zagrebu i svoj zimski semestar obogatiti novim iskustvima i učenjem neposredno sa terena. 
Prije svega, posjetio se Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji je imao veoma značajnu ulogu u osnivanju i razvoju našega fakulteta. Osim što se razgovaralo o perspektivama edukacijsko-rehabilitacijskih nauka, studentskim simpozijima i mogućnostima razmjene studenata,  posjetio se i Nastavno-klinički centar fakulteta u okviru kojeg su  predstavljeni Kabinet za ranu razvojnu rehabilitaciju, Laboratorij za asistivnu tehnologiju i Laboratorij za istraživanje ranih motoričkih ponašanja. Ispred Fakulteta domaćini su bili doc.dr.sci. Tihana Novak, prodekan za znanost i međunarodnu saradnju i doc.dr.sci. Damir Miholić, prodekan za poslovanje. 
Također, tradicionalna posjeta upriličena je i Tiflološkom muzeju u Zagrebu gdje su studenti imali jedinstvenu priliku, uz stručno vođenje, pogledati interakciju muzeološkog i edukacijsko-rehabilitacijskog pristupa fenomenu sljepoće, obrazovanja i osposobljavanja osoba s oštećenjem vida ili iskustveno doživjeti svakodnevnicu ovih osoba kroz putovanje u tamnoj sobi. U sklopu posjete profesori su imali i radni sastanak sa ravnateljicom Ninom Sivec.
Naposljetku, posjetio se i Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb gdje su studenti imali priliku obogatiti svoja znanja posmatrajući efikasnost multikomponentnog modela profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom koji se primjenjuje u Centru.  O Centru su govorili Josip Držaić, ravnatelj, kao i Darko Sobota.
S obzirom na to da naš fakultet posjetu različitim ustanovama u Zagrebu organizuje već tradicionalno, tokom ove studijske posjete menadžment našeg fakulteta potpisao je i zvanične sporazume o saradnji sa svim navedenim ustanovama. 
Nadamo se nastavku uspješne saradnje i dalje, te budućim zajedničkim projektima.