Julski ispitni termini (Akademska 2021/22)

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI STUDENTI KOJI ŽELE PRISTUPITI

ISPITIMA U JULSKOM ISPITNOM TERMINU DA SU U

OBAVEZI PRIJAVITI SE KOD PREDSTAVNIKA STUDENATA U

PERIODU 02.-07.07.2022. GODINE.

Julski ispitni termini mogu se preuzeti O V D J E