Obavještenje za studente II i III ciklusa studija

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa studija koji su prvu godinu drugog ciklusa studija upisali akademske 2016/17. godine da moraju predati završni magistarski rad na ocjenu i okončati studij odbranom završnog magistarskog rada do kraja akademske 2021/22. godine.
Studentima koji ne okončaju studija do kraja akademske 2021/22 godine prestaje status studenta.
Lica kojima prestane status sudenta mogu podnjeti zahtjev za nastavak studija i to 30 dana prije isteka tekuće akademske godine.

Obavještavaju se studenti III ciklusa studija koji su prvu godinu trećeg ciklusa studija upisali akademske 2016/17. godine da su obavezni okončati doktorski studij i odbraniti doktorski rad do kraja akademske 2021/22. godine. Studenti III ciklusa koji ne okončaju studij iz opravdanih razloga u utvrđenom roku (šest godina računajući od početka akademske godine u kojoj su upisali studij) mogu podnijeti zahtjev Naučno-nastavnom vijeću Fakulteta za produženje roka za završetak studija.