Konačna rang lista za upis na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

KONAČNA RANG LISTA kandidata koji su stekli pravo upisa na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022/2023. godini

(prvi upisni rok)

može se pronaći O V D J E