Međunarodna ljetna škola „Planiranje i razvoj inkluzivnih zajednica”, Siegen

U periodu od 31. avgusta do 08. septembra 2019. godine predstavnici Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, Prof.dr.sci Vesna Bratovčić i student I ciklusa studija Benjamin Avdić sa odsjeka Specijalna edukacija i rehabilitacijana, prisustvovali su Međunarodnoj ljetnoj školi „Planiranje i razvoj inkluzivnih zajednica“. Međunarodna ljetna škola je organizovana od strane Centra za planiranje i evaluaciju (ZPE) Univerzitetu u Siegen-u, i Njemačkog servisa za akademsku razmjenu (DAAD). Tom prilikom razmijenjena su iskustva o stanju i perspektivama razvoja inkluzivnih zajednica i primjenen UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Njemačkoj, Bosni i Hercegovini, Austriji, Gani, Venecueli, Brazilu i Španiji. Takođe predstavljeni su i analizirani metodologija i alati planiranja inluzivnih procesa i mogućnosti njihove prmjene na različite društvene sisteme. Učešće je nastavak dugogodišnje saradnje između Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Centra za planiranje i evaluaciju Univerziteta u Siegenu- u .
From August 31 to September 8, 2019, representatives of the Faculty of Education and Rehabilitation, Professor Vesna Bratovčić, PhD, and Benjamin Avdić, student from the Department of Special Education and Rehabilitation, attended the International Summer School “Planning and Development of Inclusive Communities”. The International Summer School is organized by the Center for Planning and Evaluation (ZPE) of the University of Siegen, and the German Academic Exchange Service (DAAD). On that occasion, experiences were exchanged on the status and perspectives of the development of inclusive communities and the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Germany, Bosnia and Herzegovina, Austria, Ghana, Venezuela, Brazil and Spain. The methodology and tools for planning inclusive processes and the possibilities of applying them to different social systems were also presented and analyzed. The participation is a continuation of a long-standing cooperation between the Faculty of Education and Rehabilitation of the University of Tuzla and the Center for Planning and Evaluation of the University of Siegen.