Poziv na prezentaciju “Logopedska aplikacija”

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, organizira prezentaciju „Logopedske aplikacije“, koja će biti održana 28. 09. 2019. u 12:00 h, u Sali za sjednice ERF-a. Logopedska aplikacija je kreirana kao jedna od aktivnosti u okviru Erasmus+ projekta „Assisting Better Communication“ koji finansira Evropska komisija u cilju unapređenja praktičnog rada logopeda. Zbog ograničenog broja mjesta, obavezna je prijava na e-mail: rahmanovicdijana@hotmail.com. Svi prisutni dobivaju besplatan pristup aplikaciji.