NAJAVA: Promocija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Slavonskom Brodu

Poštovani maturanti,

vas da ćemo dana 29. marta 2019. godine (petak) posjetiti Srednju Medicinsku školu, Klasičnu gimnaziju fra Marijana Lanosovića i Gimnaziju „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu a sve u cilju profesionalnog informisanja maturanata o upisu na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultetUniverziteta u Tuzli.

Dođite da se upoznate sa uslovima studiranja i studijskim programima na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.