Obavještenje za studente II ciklusa studija

Obavještavaju se studenti  da se Odluka o usvajanju Liste kandidata koji su ostvarili uslove za upis na II ciklus studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini može pronaći na sljedećem L I N K U.

Također, obavještavaju se studenti da će upoznavanje sa Pravilima studiranja na II ciklusu studija,  Pravilnikom o završnom magistarskom radu, rasporedom nastave itd., biti 13.11.2019. u Sali za sjednice ERF-a sa početkom u 17. sati.

                                                                                                                                                        Voditelj II ciklusa studija

doc.dr.sci. Senad Mehmedinović