Obavještenje za studente II ciklusa studija (koji su izgubili status studenta)

Obavještavaju se studenti II ciklusa studija, generacije upisane od akademske 2011/12. godine zaključno sa akademskom 2015/16. godinom da su dobili riješenje o prestanku statusa studenta.

Po obavijesti koje se dobilo, svi student imaju pravo nastaviti započeti studij, uz obavezu plaćanja utvrđenog, a eventualno neizmirenog iznosa školarine, te obavezu plaćanja dodatne participacije u troškovima studija, o čemu dekan donosi riješenje.

Pravo na nastavak studija studenti mogu ostvarivati do kraja 2024/25. godine, stim da se zahtjev za nastavak studija podnosi za svaku narednu akademsku godinu i to najkasnije 30 dana prije isteka tekuće akademske godine.

Nakon što se podnese zahtjev, studenti će dobiti riješenje u kojem će se navesti iznos eventualno neizmirenog iznosa školarine, te informacija o tome u kojoj akademskoj godini se polažu ispiti.

Bez dobijanja riješenja dekana, te neregulisanja neizmirenog iznosa školarine,  studenti nemaju pravo izaći na ispite na II ciklusu studija.