Prijava februarskog roka

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA UKOLIKO ŽELE PRISTUPITI ISPITIMA U FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU U OBAVEZI SU PRIJAVITI SE PREDSTAVNICIMA STUDENATA DO 10.02.2022. GODINE.