ODLUKA O NAČINU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE ZA VRIJEME STANJA NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM COVID-19

Na osnovu člana 52. stav (1) tačka a) Statuta JU Univerzitet u Tuzli,u vezi sa preporukom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona od 25.03.2020. godine u cilju zaštite zdravlja studenata i zaposlenika Univerziteta u Tuzli i prevencije pojave širenja zaraze corona virusom, Senat Univerziteta u Tuzli na vanrednoj sjednici održanoj 26.03.2020. godine donio je ODLUKU o načinu organizacije i realizacije nastave za vrijeme stanja nesreće uzrokovane pojavom COVID-19. Naučno-nastavni proces na I, II i III ciklusu studija u periodu od 26.03.2020. godine do 30.04.2020. godine organizira se i izvodi na sljedeći način:

ODLUKA O NAČINU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE ZA VRIJEME STANJA NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM COVID-19