Održan sastanak sa prorektorom za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli prof.dr.sci.Nerminom Sarajlićem

U sklopu aktivnosti održavanja XIV Međunarodne naučno-stručne konferencije „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ koja će biti održana u Albaniji u periodu od 23.-25.juna 2023. godine danas je održan sastanak na Univerzitetu u Tuzli. Konferenciju organizuju Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Na sastanku su ispred Organizacionog odbora konferencije prisustvovali prof.dr.sci.Medina Vantić-Tanjić, predsjednica i prof.dr.sci.Senad Mehmedinović, član dok je ispred Univerziteta sastanku prisustvovao prof.dr.sci.Nermin Sarajlić, prorektor, te viša stručna saradnica u Uredu za naučno-istraživački rad Alma Tanović Hulusić. Prorektor je ispred predsjednice organizacionog odbora upoznat sa dosadašnjim aktivnostima oko organizacije Konferencije, značaju iste u smislu razmjene znanja i iskustva svih koji se bave djecom i mladima, te da je Konferencija postala i prepoznatljiva van zemalja u okruženju. Također, sama ideja da se Konferencija svake godine realizuje u drugoj zemlji naišla je na pohvale od strane mnogih učesnika, te kontinuitet od 14. godina, 16 Zbornika radova, stotine naučnih i stručnih radova, hiljade učesnika potvrđuju kvalitet iste. Prorektor prof.dr.sci.Nermin Sarajlić je rekao da je ova i svaka druga Konferencija u organizaciji kolega sa Univerziteta za svaku pohvalu. Istakao je da kontinuiet Konferencije od 14. godina svakako i doprinosi vidljivosti Univerziteta u akademskom prostoru, te istakao da će Univerzitet u Tuzli uvijek u skladu sa svojim mogućnostima pomagati realizaciji istih.

Organizacija 14. Međunarodne konferencije je u duhu obilježavanja 30. godina Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta koji je centralno i jedinstveno mjesto visokoškolskog obrazovanja u Federaciji BiH na kojem se obrazuju stručnjaci za rad sa osobama sa onesposobljenjem / posebnim potrebama / razvojnim teškoćama / teškoćama u komunikaciji / teškoćama u socijalnoj integraciji.