Prezentacija studentskog projekta “I ja sam čovjek”

Studentice II. godine studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, usmjerenje “Poremećaji u ponašanju”, u sklopu studentskog projekta i vježbi iz predmeta “Teorija socijalnog uključivanja” organizuju prezentaciju pod nazivom „I ja sam čovjek. Cilj prezentacije je promjeniti narative i sliku ljudi u pokretu – migranata i izbjeglica u lokalnoj zajednici.
Prezentacija će se održati na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 15. maja 2023. sa početkom u 19:00 h u Sali za sjednice.
Prezentaciji će se priključiti i zaposlenici Crvenog križa Tuzlanskog kantona kao i Centra za pružanje usluga u zajednici “PUŽ” koji će učesnicima približiti svoj humanitarni rad sa ljudima u pokretu.
Pozivamo sve studente/ice i zainteresovane pojedince da nam se pridruže.