Praktična nastava studenata odsjeka “Logopedija i audiologija”

Dana 02.06.2022. godine, studentice III godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli odsjeka Logopedija i audiologija, organizovale su kreativne radionice za učenike u Osnovnoj školi ”Mejdan” u Tuzli. Radionice su organizovane zajedno sa profesoricom dr.sci Mirelom Duranović i  asistenticom Nadirom Hulusić u sklopu predmeta “Poremećaji čitanja i pisanja” i “Poremećaji matematičkih sposobnosti”. Tom prilikom studentice su pripremile i primjenile različite aktivnosti koje su nephodne za otklanjanje teškoća u čitanju, pisanju i matematici kod djece s disleksijom, disgrafijom i diskalkulijom. Također, ove aktivnosti su primjenjive i za djecu tipičnog razvoja za poboljšanje njihovih vještina čitanja, pisanja i matematičkih sposobnosti. Neke od aktivnosti su vježbe koncentracije, vizuelnog grupiranja,  vježbe prostorne organizacije i orijentacije, vježbe pamćenja, vježbe računskih operacija  i sl. Učenici su sa radošću surađivali sa studenticama i oduševljeno odrađivali sve zadate aktivnosti.