Junsko ispitni termini

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI STUDENTI KOJI ŽELE PRISTUPITI

ISPITIMA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU DA SU U OBAVEZI

PRIJAVITI SE KOD PREDSTAVNIKA STUDENATA U PERIODU

10-15.06.2022. GODINE.

Ispitni junski termini mogu se pronaći O V D J E