Privremene rang liste za upis na II i III ciklus studija

Privremena rang lista studenata za upis na II ciklus studija može se pronaći O V D J E

Privremena rang lista za upis na III ciklus studija može se pronaći O V D J E