Aktivnosti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Katedre za poremećaje u ponašanju, na polju prevencije maloljetničke delinkvencije

Uspješno je završen trodnevni seminar o primarnoj prevenciji maloljetnicke u trajanju od 23-25.10.2020. u organizaciji Mreze koju čine Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski i Medicinski fakultet, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Vive žene Tuzla i Centar za socijalni rad Lukavac. Mreža djeluje dugi niz godina od 2008 godine, pa sve do danas, na rješavanju problema maloljetničke delinkvencije. Učešće, kao predavač i voditelj, uzela je naša profesorica Dr.sc. Lejla Kuralić-Ćišić doc, sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Odsjeka: Poremećaji u ponašanju. Učesnici na seminaru bili su profesionalci iz institucija koje direktno rade na polju prevencije i tretmana maloljetničke delinkvencije. Ciljevi su bili da se prikazu realizirane aktivnosti u prethodnom periodu i definisu dalji koraci zajedno sa predstavnicima institucija, s fokusom na izmjenjene mogućnosti djelovanja i same realizacije radionica u školama s djecom usljed pandemije COVID 19. Dogovoreno je i potpisivanje protokola o postupanju u slučaju maloljetničke delinkvencije. Sve je realizirano uz poštivanje strogih epidemiloskim mjera. Mjesto održavanja bilo je Sarajevo, Trebević, Hotel Pino Nature.