Termini za treći ispitni rok

Prof.dr.sci. Lejla Junuzović-Žunić

 • Poremećaji tečnosti govora 23.09.2019. pismeni ispit u 11 sati Sala ERF
 • Artikulacijski i fonološki poremećaji 24.09.2019. pismeni ispit u 1o sati Sala ERF
 • Logopedska dijagnostika 25.09.2019. pismeni ispit u 12 sati sala ERF.

Prof.dr.sci. Mirela Duranović

 • Ispiti će biti održani 24.09.2019. godine sa početkom u 10,00 sati (Kabinet nastavnika)

Prof.dr.sci. Leila Begić

 • Uvod u logopediju, Poremećaji socijalne komunikacije, Teškoće u komunikaciji bilingvalnih osoba, Disfagije i poremećaji hranjenja će se održati u utorak 24.09.2019. u 09.30 sati u kabinetu nastavnika.

Prof.dr.sci. Husnija Hasanbegović

 • Ispiti će se održati u utorak i četvrtak 24. i 26. od 12-16 sati, a prije toga kontaktirati asistente za pojedinačne predmete.

Prof.dr.sci. Amela Ibrahimagić

 • Govorna akustika; 23.09.19.; ERF Kabinet br. 6 u  8.30 sati
 • Razvojni govorno- jezički poremećaji i Klinički praktikum u logopediji; 24.09.19.,ERF Kabinet br. 6 u  8.30 sati
 • Poremećaji glasa; 25.09.19., ERF Kabinet br. 6 u  8.30 sati

Prof.dr.sci.Rifet Terzić

 • Ispit iz predmeta Osnove humane genetike kod prof.dr.sci. Rifeta Terzića će se održati u utorak 24.09.2019. godine u 15,00 sati na PMF-u.

Doc.dr.sci. Senad Mehmedinović

 • Ispit iz predmeta Procjena i tretman osoba sa motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima I će se održati 24.09.2019. godine sa početkom u 10,00sati (Kabinet nastavnika)
 • Ispit iz predmeta Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom će se održati 24.09.2019. godine sa početkom u 14,oo sati (Kabinet nastavnika)

Prof.dr.sci. Alma Huremović

 • Ispiti će biti održani 24. i 25.09.2019. godine sa početkom u 9,30 sati (Kabinet nastavnika)

Prof.dr.sci. Medina Vantić-Tanjić

 • Ispit će biti održani  27.09.2019. godine sa početkom u 11,00 sati (Kabinet nastavnika)

Prof.dr.sci. Milena Nikolić

 • Ispit će biti održani  26.09.2019. godine sa početkom u 10,00 sati (Kabinet nastavnika)

Prof.dr.sci. Amela Teskeredžić

 • Dijagnostičko-korekcioni postupci u rehabilitaciji vida I, 24.09.2019 godine u 11.00 sati.
 • Orijentacija i Mobilitet osoba oštećena vida I i II , 26.09.2019 godine u 11.00 sati.

Prof.dr.sci. Dženana Radžo Alibegović

 • Ispit za studente III godine  biti će održan  25.09.2019. godine sa početkom u 10,00 sati (Kabinet nastavnika)

Prof.dr.sci. Ševala Tulumović

 • Ispiti za studente   će  biti  održani  24.09.2019. godine sa početkom u 9,00 sati (Kabinet nastavnika)

Prof.dr.sci. Alma Dizdarević

 • Ispit za studente   će  biti  održan  27.09.2019. godine sa početkom u 9,00 sati (Kabinet nastavnika)