Prezentovana logopedska aplikacija

U subotu, 28.09.2019. održana je prezentacija logopedske aplikacije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Logopedska aplikacija je kreirana kao jedna od aktivnosti u okviru Erasmus+ projekta „Assisting Better Communication“ koji finansira Evropska komisija u cilju unapređenje praktičnog rada logopeda. Logopedska aplikacija je online dostupna. Svaki korisnik će imati svoj profil, pri čemu se mora registrovati i dobiti svoje korisničko ime i šifru. Sama aplikacija sadrži dio koji omogućava unos anamnestičkih podataka za svakog klijenta i taj dio je zaključan i vidljiv samo korisniku koji je unio te podatke. Drugi dio sadrži planer u koje korisnik može unostiti svoje obaveze, odnosno plan rada sa klijentima prema datumima. Treći je dio u koji se uploaduje materijal za rad sa klijentima. Svi korisnici imaji pristup navedenom dijelu koji će biti otvoren za sve koji su se prijavili i svi će imati mogućnost da koriste sve unesene materijale i da uploaduju materijale.
Logopedska aplikacija može uveliko olakšati svakodnevni rad logopeda. Prezentaciji su prisustvovali logopedi, uposlenici i studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.