Alternativne e-mail adrese nastavnika, saradnika i administrativnog osoblja

Poštovani studenti,

obzirom da u posljednje vrijeme postoje određeni problemi sa mail adresama profesora i saradnika, dostavljamo vam alternativne adrese preko kojih možete ostvariti korespondenciju sa nastavnim osobljem Fakulteta.

ERF Tuzla erfakultet@gmail.com
Zamir Mrkonjić Dekan zamirmrkonjic@gmail.com
Edina Kuduzović Prodekan za nastavu i studentska pitanja edinakuduzovic426@gmail.com
Senada Karajbić Pom. gen. sekretara karajbicsenada@gmail.com
Husnija Hasanbegović Voditelj doktorskog studija husnija.hasanbegovic@gmail.com
Senad Mehmedinović Voditelj II ciklusa studija senad.mehmedinovic@gmail.com
Edin Muftić Voditelj studijskog odsjeka dinnoem@gmail.com
Amela Ibrahimagić Voditelj studijskog odsjeka amelaibr@gmail.com
Ševala Tulumović Voditelj studijskog odsjeka t.sevala100@gmail.com
Medina Vantić-Tanjić Šef katedre za intelektualne teškoće medina.vantictanjic@gmail.com
Vesna Bratovčić Šef katedre za motoričke poremećaje i

hronične bolesti

vesnabratovcic@gmail.com
Amela Teskeredžić Šef katedre za oštećenja vida amelateskeredzic8@gmail.com
Lejla Kuralić-Čisić Šef katedre za poremećaje u ponašanju lejlamar@gmail.com
Alma Huremović Šef katedre za audiologiju alhuremo@gmail.com
Leila Begić Šef katedre logopediju begicleila@gmail.com
Mirela Duranović mirela.duranovic@gmail.com
Ranko Kovačević ranko1974@gmail.com
Lejla Junuzović- Žunić j.lejla@gmail.com
Edina Šarić edinasaric.erf@gmail.com
Milena Nikolić nmilena78@gmail.com
Alma Dizdarević almic77@gmail.com
Dženana Radžo Alibegović dzenana.radzo@gmail.com
Admira Beha admirabeha@gmail.com
Hurma Begić Jahić hurmabegicjahic@gmail.com
Silva Banović Banbansilvaa@gmail.com
Amila Mujezinović amila.mujezinovic@hotmail.com
Adela Jahić adela.jahic16@gmail.com
Izen Hajdarević Šef studentske službe izen.hajdarevic981@gmail.com
Branka Babić branka.babic8@hotmail.com
Sanela Suljagić Teh.sekretar sanela.201717@gmail.com