Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet dobio Aromatski vrt

Datum 5.6. obilježen je kao Svjetski dan okoliša, ali kao i dan kada je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet dobio svoj prvi Aromatski vrt.
Aromatski vrt je inicijativa koju je pokrenula prof.dr. Edina Šarić sa studentima II godine Odsjeka poremećaji u ponašanju koji su jedan dio nastave iz predmeta Kreativna i suportivna terapija realizirali i u Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim suspstancama u Smolućoj-CROPS. Glavni cilj inicijative je bio studentima osigurati mjesto gdje bi se teorijske primjene aromaterapije, zelenih terapija i hortikulturalne terapije mogle oblikovati kroz praktičan rad sa korisncima usluga CROPS-a. Ideju Aromatskog vrta su podržali zaposlenici CROPS i ustupili dio parcele svog zemljišta, kako bi on bio i mjesto gdje studenti mogu provesti istraživanja vezana uz svoje fakultetske stručne projekte, seminare ili radove.