Radionica “Čitati može svako logopedaj pitaj kako”

Dana 25.05.2023.godine, studentice III godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Odsjeka Logopedija i audiologija organizovale su kreativne radionice pod nazivom “Čitati može svako logopeda pitaj kako” za učenike u Osnovnoj školi “Pazar” u Tuzli. Radionice su organizovane pod mentorstvom prof.dr.sci. Mirele Duranovic i asistentice Nadire Hulusić u sklopu predmeta “Poremećaji čitanja i pisanja” i “Poremećaji matematičkih sposobnosti”. Tom prilikom studentice su pripremile i primjenile različite aktivnosti koje su nephodne za otklanjanje teškoća u čitanju, pisanju i matematici kod djece s disleksijom, disgrafijom i diskalkulijom. Također, ove aktivnosti su primjenjive i za djecu tipičnog razvoja za poboljšanje njihovih vještina čitanja, pisanja i matematičkih sposobnosti. Neke od aktivnosti su vježbe koncentracije, vizuelnog grupiranja,  vježbe prostorne organizacije i orijentacije, vježbe pamćenja, vježbe računskih operacija  i sl. Učenici su sa radošću surađivali sa studenticama i oduševljeno odrađivali sve zadate aktivnosti.