Konsultacije sa studentima

Konsultacije kod prof.dr.Husnije Hasanbegovića

Obavještavaju se studenti odsjeka Logopedija i audiologija da će predispitne konsultacije kod prof.dr.Husnije Hasanbegovića biti u kabinetu nastavnika prema sljedećem rasporedu:

  • Ponedjeljak: Konsultacije za predmet Rehabilitacijska Audiologija 1 i 2 od 11h do 15h
  • Utorak: Konsultacije za predmet Peofesionalno osposobljavanje od 11 do 15h
  • Srijeda: Konsultacije za predmete Bilingvizam, Znakovni jezik i programiranje u rehabilitacijskoj audiologiji od 11 do 15h
  • Četvrtak: Konsultacije za studente II ciklusa od 11 do 15h

Konsultacije kod prof.dr.Mirele Duranović

Obavještavaju se studenti odsjeka Logopedija i audiologija da će predispitne konsultacije kod prof.dr. Mirele Duranović biti u kabinetu nastavnika svaki radni dan u terminu od 11,00-12,00 sati.

Konsultacije kod prof.dr.Milene Nikolić

Obavještavaju se studenti odsjeka Specijalna edukacija i rehabilitacija da će predispitne konsultacije kod prof.dr. Milene Nikolić biti u kabinetu nastavnika  od 13 sati do 16 sati.

Konsultacije kod prof.dr.Lejle Junuzović-Žunić

Obavještavaju se studenti odsjeka Logopedija i audiologija da će predispitne konsultacije kod prof.dr. Lejle-Junuzović-Žunić biti u kabinetu nastavnika svaki radni dan u terminu od 9,00-12,00 sati.

Konsultacije kod prof.dr.Amele Ibrahimagić

Obavještavaju se studenti odsjeka Logopedija i audiologija da će predispitne konsultacije kod prof.dr. Amele Ibrahimagić biti u kabinetu nastavnika svaki radni dan u terminu od 9,00-11,00 sati.

Konsultacije kod prof.dr.Vesne Bratovčić i prof.dr. Edine Šarić

Obavještavaju se studenti odsjeka Specijalna edukacija i rehabilitacija da će predispitne konsultacije na Katedri za motoričke poremećaje i hronične bolesti biti u kabinetu predmetnih nastavnika svaki radni dan u terminu od 10,00-13,00 sati.

Konsultacije kod prof.dr.Ševale Tulumović

Obavještavaju se studenti odsjeka Specijalna edukacija i rehabilitacija da će predispitne konsultacije kod prof.dr.Ševale Tulumović  biti u kabinetu predmetnog nastavnika svaki radni dan u terminu od 9,00-11,00 sati.

Konsultacije kod prof.dr.Amele Teskeredžić

Obavještavaju se studenti odsjeka Specijalna edukacija i rehabilitacija da će predispitne konsultacije kod prof.dr.Amele Teskeredžić  biti u kabinetu predmetnog nastavnika svaki radni dan u terminu od 8,00-10,00 sati.

Konsultacije kod prof.dr.Alme Dizdarević

Obavještavaju se studenti odsjeka Specijalna edukacija i rehabilitacija da će predispitne konsultacije kod prof.dr.Alme Dizdarević  biti u kabinetu predmetnog nastavnika svaki radni dan u terminu od 9,00-12,00 sati.

Konsultacije kod prof.dr.Medine Vantić-Tanjić

Obavještavaju se studenti odsjeka Specijalna edukacija i rehabilitacija da će predispitne konsultacije kod prof.dr.Medine Vantić-Tanjić  biti u kabinetu predmetnog nastavnika  u terminu od 11,00-13,00 sati.

Konsultacije kod prof.dr.Ranko Kovačević

Obavještavaju se studenti odsjeka Poremećaja u ponašanju da će predispitne konsultacije kod prof.dr.Ranka Kovačević  biti u kabinetu predmetnog nastavnika svaki radni dan u terminu od 9,00-12,00 sati.

Konsultacije kod prof.dr.Alme Avdić

Obavještavaju se studenti odsjeka Logopedija i audiologija da će predispitne konsultacije kod prof.dr.Alme Avdić  biti u kabinetu predmetnog nastavnika svaki radni dan u terminu od 9,00-11,00 sati.

Konsultacije kod prof.dr.Farid Ljuca

Obavještavaju se studenti  da će predispitne konsultacije kod prof.dr.Farida Ljuce biti u kabinetu predmetnog nastavnika svaki radni dan u terminu od 10,00-11,00 sati.

Konsultacije kod doc.dr.Lejle Kuralić-Čišić

Obavještavaju se studenti odsjeka Poremećaja u ponašanju da će predispitne konsultacije kod doc.dr.Lejle Kuralić-Čišić  biti u kabinetu predmetnog nastavnika svaki radni dan u terminu od 11,00-13,00 sati.

Konsultacije kod doc.dr.Dženane Radžo Alibegović

Obavještavaju se studenti da će predispitne konsultacije kod doc.dr.Dženane  Radžo-Alibegović  biti u kabinetu predmetnog nastavnika svaki radni dan u terminu od 9,00-11,00 sati.

Konsultacije kod doc.dr.Leile Begić

Obavještavaju se studenti odsjeka Logopedija i audiologija da će predispitne konsultacije kod doc.dr.Leile Begić  biti u kabinetu predmetnog nastavnika svaki radni dan u terminu od 9,00-11,00 sati.