Logopedska aplikacija

 

Logopedska aplikacija je kreirana kao jedna od aktivnosti u okviru Erasmus+ projekta „Assisting Better Communication“ koji finansira Evropska u cilju unapređenje praktičnog rada logopeda. Logopedska aplikacija je online dostupna. Svaki korisnik će imati svoj profil, pri čemu se mora registrovati i dobiti svoje korisničko ime i šifru. Sama aplikacija sadrži dio koji omogućava unos anamnestičkih podataka za svakog klijenta i taj dio je zaključan i vidljiv samo korisniku koji je unio te podatke. Korisik je u mogućnosti da za svakog klijenta ima poseban obrazac u koji unosi podatke. Navedeni podaci se pohranjuju i moguće ih je mijenjati i unositi nove podatke. Drugi dio sadrži planer u koje korisnik može unostiti svoje obaveze, odnosno plan rada sa klijentima prema datumima. Klikom na pacijenta u planeru otvorit će se obrazac sa njegovim podacima. Treći je dio u koji se uploaduje materijal za rad sa klijentima. Navedeni dio je organizovan prema sekcijama (percepcija, flash card, brojevi, slova itd). Materijal se uploaduje u pdf-u. Svi korisnici imaji pristup navedenom dijelu koji će biti otvoren za sve koji su se prijavili i svi će imati mogućnost da koriste sve unesene materijale i da uploaduju materijale.

Logopedska aplikacija je dostupna klikom na ikonu