Održan sastanak COST BESTPRAC mreže

BESTPRAC (The voice of research administrators: Building a network of administrative excellence) je COST mreža koja okuplja istraživače različitih naučno-istraživačkih organizacija koji na svojim institucijama pružaju podršku u pripremi i/ili provedbi projekata financiranih iz EU izvora. Mreža djeluje od 2014. godine, od kada služi kao platforma za razmjenu iskustava te dijeljenje i razvoj najboljih praksi u pripremi Više…

Obilježen Evropski dan logopedije

Dana 06.03.2019. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Naše dijete” i Centrom za rani rast i razvoj Doma zdravlja “Dr Mustafa Šehović” Tuzla obilježili su Evropski dan logopedije. U cilju širenja svjesnosti o ranom prepoznavanju govorno-jezičkih poremećaja u saradnji sa stručnim timom JU za predškolski odgoj i obrazovanje Više…

Poziv na promociju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Maglaju


Deprecated: class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/erf/public_html/web/wp-includes/functions.php on line 5516

Poštovani maturanti, obavještavamo vas da ćemo dana 15. marta 2019. godine (petak) uzeti učešće na Sajmu obrazovanja u Maglaju u cilju profesionalnog informisanja maturanata o upisu na Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli. Lokacija je JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ i JU Mješovita srednja škola Maglaj. Dođite da se upoznate sa uslovima studiranja i studijskim programima na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Više…

Podrška organizaciji naučne konferencije

Pripreme za održavanje desete Međunarodne naučno-stručne konferencije pod nazivom „Unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih“, bile su povod za današnji sastanak premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića sa predstavnicama „Udruženja za podršku i kreativni razvoj djece i mladih“ iz Tuzle i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Kako je tokom sastanka rečeno, ovogodišnja, jubilarna konferencija će se održati od Više…

Studenti IV godine ERF-a održali edukativne radionice u KŠC “Sveti Franjo”

Povodom Dana dječijih prava i Dana osoba sa invaliditetom, tokom mjeseca decembra, grupa studenata IV godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Odsjek Specijalna edukacija i rehabilitacija, pod mentorstvom prof. dr. sci. Amele Teskeredžić i MA. Hurme Begić Jahić, više asistentice., održali su radionice za učenike završnih razreda Katoličkog školskog centara “Sv. Franjo” u Tuzli. Radionice su prije svega imale za Više…