Podrška organizaciji naučne konferencije

Pripreme za održavanje desete Međunarodne naučno-stručne konferencije pod nazivom „Unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih“, bile su povod za današnji sastanak premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića sa predstavnicama „Udruženja za podršku i kreativni razvoj djece i mladih“ iz Tuzle i Više…

Zaposlenici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta sudjelovali na Internacionalnom kongresu o demenciji

Zaposlenici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Lejla Junuzović-Žunić, vanredni profesor, dr.sc. Vesna Bratovčić, vanredni profesor, dr.sc. Edina Šarić, vanredni profesor, dr.sc. Senad Mehmedinović, docent i mr. Silva Banović, viši asistent su aktivno sudjelovali na četverodnevnom Internacionalnom kongresu o demenciji Više…