Studenti ERF-a posjetili Slušni centar “Plus”

U OKVIRU laboratorijskih vježbi iz nastavnog predmeta Audiološka protetika i asistivna tehnologija, studenti IV godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Odsjek Logopedija iaudiologija, pod rukovodstvom Sanele Čajlaković Kurtalić, MA, višeg asistenta,  posjetili su Slušni centar “Plus”. Tom prilikom studenti su upoznati sa vrstom individualnih slušnih aparata, određivanjem slušnih aparata na osnovu slušnog polja, kao i preskripcijom, održavanjem i servisiranjem slušnih aparata. Više…

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE/IMATRIKULANTE (OKTOBARSKI ROK AK. 2022/23 GODINE)

Termini ispita PROF.DR.SCI. AMELA IBRAHIMAGIĆ 26.10.2022. KABINET 8,30 SATI PROF.DR.SCI. MILENA NIKOLIĆ 28.10.2022. KABINET 13,00 SATI PROF.DR.SCI. ŠEVALA TULUMOVIĆ 28.10.2022. KABINET 9,00 SATI PROF.DR.SCI. DŽENANA RADŽO ALIBEGOVIĆ 26.10.2022. KABINET 9,30 SATI PROF.DR.SCI. MIRELA DURANOVIĆ 27.10.2022. KABINET 11,00 SATI PROF.DR.SCI. AMELA TESKEREDŽIĆ 24.10.2022. KABINET 13,00 SATI PROF.DR.SCI. LEJLA JUNUZOVIĆ ŽUNIĆ 24.10.2022. KABINET 9,30 SATI PROF.DR.SCI. FARID LJUCA 27.10.2022. Više…

Septembarski ispitni termini za studente I i II ciklusa studija

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI ŽELE PRISTUPITI ISPITIMA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU DA SU U OBAVEZI PRIJAVITI SE KOD PREDSTAVNIKA STUDENATA U PERIODU 08.08.-15.08.2022. GODINE. Ispitni termini za septembarski ispitni rok (I ciklus) mogu se preuzeti O V D J E Ispitni termini za septembarski ispitni rok (II ciklus) mogu se preuzeti O V D J E

Obavještenje za studente II i III ciklusa studija

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa studija koji su prvu godinu drugog ciklusa studija upisali akademske 2016/17. godine da moraju predati završni magistarski rad na ocjenu i okončati studij odbranom završnog magistarskog rada do kraja akademske 2021/22. godine.Studentima koji ne okončaju studija do kraja akademske 2021/22 godine prestaje status studenta.Lica kojima prestane status sudenta mogu podnjeti zahtjev za Više…