Održana Konferencija u Osijeku

Od 11.-13.10.2018. u Osijeku u organizaciji Saveza edukacijskih rehabilitatora održana je Konferencija s međunarodnim sudjelovanjem na temu „Suvremenost programa i pristupa u radu s djecom s teškoćama i osobama s invaliditetom“. Aktivno učešće u radu Konferencije su imali Ma Adela Jahić, viši asistent, dr.sc.Edin Muftić, docent i dr.sc.Edina Kuduzović, docent. Pauze u radu Konferencije su iskorištene u svrhu razmjene iskustava i uspostave buduće saradnje sa Savezom edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, kao i udrugama koji su prepoznale naš Fakultet kao budućeg značajnog partnera u razvoju edukacijsko-rehabilitacijske misli i prakse.