KONKURS ZA UPIS STUDENATA U AKADEMSKU 2020/21. GODINU

Obavještavaju se studenti da je objavljen Konkurs za upis studenata na I, II i III ciklusu studija Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini PRVI CIKLUS STUDIJA – Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini možete pronaći O V D J Više…

K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, NA DRUGI I TREĆI CIKLUS STUDIJA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

UNIVERZITET U TUZLI Tuzla, 14.06.2019. god. Univerzitet u Tuzli raspisuje KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI. U nastavku možete pronaći potrebne informacije Više…

Poziv za slanje radova

Poštovane kolege, čitaoci, autori, saradnici, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli od 2018. godine izdaje novo izdanje časopisa Defektologija sa izmjenjenim nazivom – Istraživanja u edukaciji i rehabilitaciji (Research in Education and Rehabilitation). Razvoj defektološke nauke, teorije i prakse, ali suštinska promjena društvenog viđenja invalidnosti, rezultirali su, pored ostalog, izmjenom naziva defektologija u naziv edukacijsko-rehabilitacijska znanost. Samim tim, Više…

Međunarodni dan osoba sa Down sindromom

Studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u saradnji sa Udruženjem studenata ERF-a i Udruženjem „Korak po korak“ iz Tuzle organizuju aktivnosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa Down sindromom. Aktivnosti će biti realizovane 21.03.2018. godine sa početkom u 11:30.sati ispred Trga slobode (zgrada Baroka). Također, studenti prve godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u sklopu predmeta “Volonterizam” učestvuju u organizaciji i Više…

I Međunarodna naučno-stručna konferencija “Održivi servisi podrške-perspektive i izazovi” – SUSTAIN 2018

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju “Soci” Tuzla u saradnji sa Ludwig-Maximilians-Universität München (Njemačka), Univerzitetsko-kliničkim centrom Tuzla, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Svjetskim univerzitetskim servisom Bosne i Hercegovine organizuju I Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju “Održivi servisi podrške-perspektive i izazovi” koja će se održati 26.-28.9. 2018 godine u Tuzli, BiH. Cilj konferencije Više…